четвъртък, 11 юни 2015, 11:08 ч.

Лобизъм срещу демокрацията

Нагъл опит на Христо Иванов да уреди „гражданския сектор” с власт и пари от данъкоплатеца

BNews.bg

Нагъл опит на Христо Иванов да уреди „гражданския сектор” с власт и пари от данъкоплатеца

Анализ на в. "Труд" за скритите цели на съдебната реформа.

“Развитието на активно гражданско общество е основна характеристика на конституционната правова държава.”

“Плутокрацията е форма на държавно управление, при която решенията на правителството се базират не на мнението на народа, а се вземат от влиятелен кръг на висшето общество, съставен от богати хора.”

“Охлокрация буквално означава “власт на тълпата”, но не бива да се бърка с демокрацията. На охлокрацията трябва да се гледа като на изродена форма на демокрацията.”

Вторият и третият цитат са определения на различните форми на държавно управление, известни още от Древна Гърция и Картаген. Първият цитат е от настоящето. С него започват мотивите към Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИДЗЮЛНЦ), който бе представен за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието (МП) на 5 юни.

Седмица по-рано, на 29 май, от министерството обявиха идеите си и за дългоочакваната реформа на Закона за съдебната власт (ЗСВ).

На пръв поглед е трудно да се открие връзка между първия и останалите два цитата, както и такава между двата законопроекта.

В действителност не само краткият период, в който проектите бяха представени, но и общият им автор са свързващото звено между тях. Двете законодателни инициативи имат и общи поддръжници.

Авторите и клакьорите имат и една обща цел: подмяна на познатата ни от 25 години демократична форма на държавно управление с адаптиран към родните реалности модел на плутокрация с елементи на охлокрация.

С разпенена, а на моменти и дори комична реакция на дежурните тролове, бранещи интересите на лобистките кръгове, лансирали кандидатурата на Христо Иванов за правосъден министър бе посрещнат непретендиращият за изчерпателност анализ на предложения от правосъдния министър проект за промени на ЗСВ,

озаглавен “НПО-та и адвокати със солидни интереси пишат законите на Христо Иванов”, който “Труд” публикува на 3 юни 2015 г.

Фокусирането им върху личността на автора на споменатия анализ, а не върху изложените факти, потвърждава автентичността и точността на представените съждения. Анализът разкриваше как с идеите на министър Иванов за съдебната реформа всъщност се прави опит за прокарване на лобистки интереси на НПО-та и адвокатски кръгове, целящи “смачкването” на прокуратурата и овладяване на съдебната власт от тесен кръг магистрати от и около ръководството на Съюза на съдиите в България.

Един от авторите бе стигнал дотам в пропагандирането, че дори развенча светлия образ на “иконата” Моника Маковей с клиширано цитиране на името й в подслушан разговор между двама клошари, които, докато пиели първата си бира за деня в девет сутринта, обсъждали съдебната реформа на Христо Иванов.

Същественото в случая е, че клакьорите и троловете, хвалещи персоните Маковей и Иванов, са силно обвързани с неправителствените организации и фондациите, които пък финансират медиите, играещи ролята на “бухалки” срещу решилите да разобличат лобисткия устрем на реформатори и протестъри.

В конкретната ситуация “бухалките” защитават Христо Иванов и екипа му, които, от своя страна, трябва да прокарат през правителството и парламента съответното лобистко законодателство, което да осигури властови ресурс на подкрепящите ги НПО-та и най-вече – достъп до солидно финансиране... от държавния бюджет!

Именно това предвиждат голяма част от текстовете, които Министерството на правосъдието е заложило в ЗЮЛНЦ. В проекта има поне три притеснителни момента:

1. Агенцията по вписвания иззема правомощия на съда (чл.6, ал.1 от ЗИДЗЮЛНЦ)

Безпардонно и демонстративно се прави опит за потъпкване на независимостта на съдебната власт,

като се предлага занапред неправителствените организации и фондациите да не подлежат на регистриране от съдилищата, каквато е установената практика, а това да се извършва от Агенцията по вписвания (АВ), която е на подчинение на правосъдното министерство.

Като мотив за това е посочена “противоречивата съдебна практика при регистрация на ЮЛНЦ в различните съдилища”. Вероятно под “противоречива практика” ръководството на МП разбира отказа на съда да регистрира организация като “ОМО Илинден”.

Лесно би било да се прогнозира, че ако АВ бъде упълномощена да регистрира НПО-та, то въпросната организация и други като нея, ще получат нужните им регистрации, без оглед на необходимостта да се гарантира защитата на обществения интерес, с какъвто мотив съответният съдебен състав е постановил отказ в миналото.

Съвсем разбираема, но само от тяхна гледна точка, е липсата на реакция от страна на претендиращия за широка представителност Съюз на съдиите в България, по повод намеренията на изпълнителната власт да отнеме правомощия от съдебната власт.

Естествено, нали “мълчанието е злато”, а обяснението за него, може да се открие в следващите два притеснителни момента от законопроекта.

2. “Елитарни” НПО-та в лобистки съвет към правителството (чл.50 а-г от ЗИДЗЮЛНЦ)

България е парламентарна република, в която властта произтича от волята на народа, а тя се изразява чрез избори, на които се избират депутатите.

Те от своя страна излъчват министър-председател и гласуват правителството.

Липсата на достатъчна електорална мощ, която да им осигури достъп до изпълнителната власт чрез демократични избори, накара много от олигархичните и лобистките кръгове у нас, заедно с подкрепящите ги външни фактори, целеустремено да инвестират през последните години в изграждане на мащабна мрежа от неправителствени организации.

Всичко това с една цел - гарантирано влияние при вземането на съответните управленски и политически решения.

За да затвърди тенденцията на установяване на плутокрация с елементи на охлокрация в държавното управление, правосъдното министерство предлага създаването на Съвет за развитие на гражданското общество, в който ще влизат министри и заместник-министри, а мнозинство ще имат представителите на неправителствения сектор.

Съветът пък ще “дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които се отнасят до дейността на юридическите лица с нестопанска цел”.

Широкообхватността на предложения текст на практика позволява на определени НПО-та да влияят над почти всички решения, които правителството разглежда.

Така отделните министри, а дори и цялата изпълнителна власт, ще попаднат под мощното влияние на същите лобистки кръгове, които днес усилено лансират и подкрепят авторите на въпросните законодателни предложения.

Освен всичко друго създаването на Съвет за развитие на гражданското общество е много по-лесен начин за участие в управлението на държавата. За целта ще е достатъчно да имаш влияние над определена група НПО-та, без да е необходимо да учредяваш и градиш партия, нито да се явяваш на избори, където ще се наложи да се конкурираш с останалите политически сили.

Ако някой все пак бърза да се радва, че гражданите ще могат да влияят при вземането на решения от правителството, е по-добре да не го прави. Правосъдното министерство предвидливо е ограничило достъпа на “гражданите” до въпросния Съвет. Негови членове ще могат да стават представители на само “елитарни” НПО-та, които са развивали дейност не по-малко от пет години. Макар да се предвижда състезателен подбор на членовете на “гражданския” сектор на Съвета, отсега може да се прогнозира, че в него ще влязат добре познатите ни активисти, които излизат от телевизионното студио само за да се придвижат до следващата телевизия, от която да защитават идеите, посочени в “опорните точки”, раздадени им от финансиращите ги донори.

Точно финансовата страна на въпроса е третият момент, който поражда притеснения в предложения законопроект.

3. Данъкоплатецът финансира и неправителствените лобисти (чл.50 д-ж от ЗИДЗЮЛНЦ)

Неправителствените организации у нас се финансират основно от американски донори и в по-малка степен – по програми от Европейския съюз. В последно време Фондация “Америка за България” и Институт “Отворено общество”, които разпределят средствата по Норвежкия фонд, станаха обект на множество анализи и коментари.

Двете организации са упреквани за осъществяването на пряка намеса във вътрешните работи на държавата. Това разконспириране и въвличането на американската дипломация в обяснителен режим очевидно налага спешна необходимост от намиране на алтернативен източник за финансиране на лобистките организации, представящи се на обществото като “неправителствен” и “граждански” сектор.

В тази връзка от правосъдното министерство предлагат занапред източници на финансиране на неправителствения сектор да се търсят чрез специална годишна субсидия, която да бъде уредена със Закона за държавния бюджет. А финансовият ресурс за всяка следваща година не трябва да е по-малък от отпуснатите средства за предходната бюджетна година.

Така много скоро българските данъкоплатци освен за издръжката на държавната администрация, депутатите, министрите и т.н., ще трябва да плащат и за издръжка на учещите ги на “нов” морал цензори и обикновени безделници,

които превърнаха хейтърството, недоволството и протестирането в професионална реализация и трамплин към властови постове.

Намеренията на Министерството на правосъдието е предложеният от тях закон да влезе в сила от 1 януари 2016 г. Не на шега, хубаво е да се подготвят промени и в Кодекса на труда, за да се гарантират правата на работещите като “протестъри” и “НПО-активисти”. Със сигурност трябва да се помисли и за специални пенсии на “заслужилите борци” за установяването на плутокрацията и охлокрацията в България.

Повече от риторично звучи въпросът дали Христо Иванов случайно публикува законопроекта, който несъмнено поражда блясък в очите на НПО-активистите, точно в седмицата, в която правосъдното министерство призова неправителствения сектор да изрази становището си по друг законопроект – този за реформа на съдебната власт.

Всеки е свободен да даде отговор на въпроса: дали така всъщност не се търгува с влияние и доколко “принципна” ще е всяка изразена подкрепа за ЗСВ, която ще последва?!

Въпрос на броени дни, а вероятно дори и на часове, е да чуем първите хвалебствия за предложения от правосъдния министър проект на ЗСВ. Те ще дойдат от една определена група НПО-та, представители на която гарантирано ще намерят място в бъдещия Съвет за развитие на гражданското общество към правителството, а и в Програмния оператор, който ще разпределя грантовете от държавния бюджет.

Колко ли само добри думи за съдебната “реформа” предстои да прочетем в становищата на Съюза на съдиите, Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи, Български Хелзинкски комитет, Център за изследване на демокрацията, Фондация “Риск Монитор”, Програма “Достъп до информация”, Правната програма на “Отворено общество”, Институт за развитие на публичната среда, Асоциацията за европейска интеграция и права на човека, Център на НПО-Разград, Програма за развитие на съдебната система. Със сигурност, ако техните думи станат кристали от захар, кметът на Нова Загора спокойно можеше да ръси срещу магии цялата магистрала “Тракия” до края на лятото.

Крайната цел на активистите от изброените отряди всъщност е да подменят представителната демокрация с плутокрация и охлокрация, от което ползите ще са единствено за тях.

В годините на Прехода не бяха един или два случаите, в които правителство и парламент гласуваха промени в законодателството, за да бъде то съобразено с професионалната и личната биография на предварително определен кандидат за даден пост.

В случая вече е налице опит за лобизъм от най-висша форма. Свидетели сме как правосъдният министър, призван да е пазител на конституцията и на законите, да предлага нормативен акт, който обслужва доскорошния, а вероятно и съвсем скорошен активист на неправителствен сектор Христо Иванов.

Точно заради това е необходимо да бъде приет първо закон за лобизма, а после закон “Христо Иванов” и евентуално Закон за съдебната власт.

* BNews.bg не носи абсолютна никаква отговорност за изразените от читателите/потребителите мнения и/или коментари. Всеки читател/потребител, който публикува мнение и/или коментар под публикация/статия в BNews.bg като свободен посетител, или чрез регистрацията си от Фейсбук, декларира, че се съгласява с Общите условия за ползване на сайта BNews.bg. ВИЖТЕ ТУК!

loading...

Коментари

  • ВАЛЕНТИН - 18:08, 08 юли

    Властоимащи ако искате нещата да потрънат изгонете всички адвокати от власта по понятни причини -мисли

  • 007 - 13:00, 08 юли

    Време е Иванов да отиде на майна.та си ! То бива ,ама това минава всякакви граници !Не само той иска да краде ,ами и платените му клакьори -урежда ! СДС -ска наглост !

Напиши коментар

Коментари